امروز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اخبار ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۱۵:۰۳ ۴۷۷ حسن بابوئی
تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم ۹۶۱ دروس مشترک ریاضی دانشگاه
تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم دروس مشترک ریاضی دانشگاه به شرح ذیل می باشد

تاریخ  برگزاری امتحانات میان ترم دروس مشترک ریاضی دانشگاه  به شرح ذیل می باشد:

  1. یکشنبه 21/8/96  ساعت 12-10  معادلات دیفرانسیل
  2. چهارشنبه 24/8/96 ساعت 12-10 محاسبات عددی
  3. دوشنبه  29/8/96 ساعت 15-13 ریاضی 1
  4. یکشنبه 5/9/96 ساعت 15-13 ریاضی 2
  5. چهارشنبه  8/9/96 ساعت 15-13 ریاضی مهندسی

 

لازم به ذکر است که تاریخ های فوق غیر قابل تغییر می باشند.

 

Powered By VeehanSoft