امروز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۱۴:۲۵ سمیه قلندری
تماس با ما
آدرس پستی: مازندران،بهشهر،بلوار دانشگاه،کیلومتر 3 جاده دریا،دانشگاه علم و فناوری مازندران
کد پستی: 4851878195
  نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره بیرونی(011)
ریاست حمید محمدزاده رئیس دانشگاه 307 34552007
سمانه السادات سیدنژاد مسئول دفتر ریاست  207 34552007
محمد محمدخانی مدیر شاهد و ایثارگر 234 34552026
شهربانو فرشاد کارشناس جذب هیات علمی 315 34552015
مصطفی حاجی آقایی مدیر روابط عمومی 239 34552007
دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری
حاج آقا حیدری مسئول نهاد نمایندگی مقام رهبری 324 34552024
فخرالدین کلبادی مسئول دفتر نهاد 224 34552024
حسین محمودی کارشناس اجرایی 225 34552025
حراست حمیدرضا محمدپور مدیر حراست 201 34552001
سید هاجر هاشمی حفاظت فیزیکی خواهران 203 34552003
حفاظت فیزیکی برادران حفاظت فیزیکی برادران 202 34552002
معاونت دانشجویی و فرهنگی آرش کامران پیرزمان معاون دانشجویی فرهنگی 322 34552022
حوا احمدی کارشناس فرهنگی و امور وام 353 34552023
سید محسن جعفرنژاد کارشناس فرهنگی و امور ورزشی 323 34552023
اشکان فخری مدیر دانشجویی 223 34552023
سمانه السادات شباهنگ مسئول دفتر 222 34552022
محمد عرب فیروزجایی مدیر فرهنگی 233 34552023
محبوبه رحمانی کارشناس دانشجویی و تغذیه 253  
معاونت اداری مالی اکبر هاشمی برزآبادی معاون اداری مالی 308 34552008
معصومه شکریان مسئول دفتر معاونت اداری مالی 208 34552008
نرگس یوسفی کارشناس کارگزینی 212 34552012
مریم نجیمی مدیر بودجه 226 34552026
سیده محبوبه حسینی کارشناس بودجه 312 34552012
نیما نبیان مدیر قراردادها 209 34552026
مهدی کشاورزیان مدیر اداری 210 34552026
ابراهیم بابویی کارشناس کارپردازی 213 34552026
عبدالرضا ریاحی کارشناس دبیرخانه 211 34552011
علی علینژاد انباردار 241  
زهرا صابری مدیر مالی 205 34552005
زهرا حیاتی-معصومه کاردگر کارشناس مالی 206 34552006
عبدالرضا یوسفی-محمد هادی بهنیا کارشناس مالی 260 34552006
معاونت آموزشی و پژوهشی
(آموزش کل)
نبی اله رمضانی معاون آموزشی و پژوهشی 318 34552018
میلاد نیازآذری مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 219 34552018
شهربانو فرشاد کارشناس فارغ التحصیلان 215 34552015
محمد حسن زارع مسئول دفتر معاون آموزشی و پژوهشی 218 34552018
مرجان شهبازیان کارشناس آموزش کل 216 34552016
معاونت آموزشی و پژوهشی
(دانشکده شیمی و صنایع)
علی پیروزی رئیس دانشکده 320 34552020
ربابه کاردگر مسئول دفتر دانشکده 220 34552020
سید عباس رستمکلایی کارشناس مهندسی صنایع 229 34552017
جعفر اسدی کارشناس مهندسی عمران 217 34552017
ربابه صداقت کارشناس مهندسی شیمی 214 34552014
معاونت آموزشی و پژوهشی
(دانشکده برق و کامپیوتر)
سید عبداله موسوی رئیس دانشکده 266 34552020
فرشته عالمی کارشناس مهندسی برق 314 34552014
امید صادقی کارشناس مهندسی کامپیوتر 317 34552017
سید رحمت امینی جمعدار دانشکده فنی 235 34540235
عادل صادقی مسئول آزمایشگاه 252  
معاونت آموزشی و پژوهشی
(دانشکده ریاضی)
علی طهماسبی رئیس دانشکده 332 34540232
مرضیه اصغرپور کارشناس ریاضی 232 34540232
محمود جعفری جمعدار ریاضی 331 34540232
معاونت آموزشی و پژوهشی
(حوزه پژوهش)
ایرج احمدی مدیر پژوهشی 221 34552021
حمزه خانپور مسئول کارآفرینی 247 34552021
سید حسین پورعنقا کارشناس پژوهشی 333 34552021
حسن بابویی-سمیه قلندری کارشناس فناوری اطلاعات 237 34540237
زهرا براتی کارشناس کتابخانه 250  


University of Science and Technology of Mazandaran

Powered By VeehanSoft