امروز شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اطلاعیه ها ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۶:۴۰ ۲۹۰ سمیه قلندری
ثبت نام و برگزاری انتخابات کاندیداهای انجمن های علمی دانشجویی
شرایط ثبت نام و برگزاری انتخابات کاندیداهای انجمن های علمی دانشجویی به شرح ذیل می باشد......

جهت ثبت نام اینجا را کلیک نمائید.

شرایط داوطلبان عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی به شرح ذیل می‌باشد:
الف‌ـ شرایط عمومی
1-  اشتغال به تحصیل در رشته مربوط
2-  عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی
تبصره‌ـ اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و پذیرش آن می‌توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.
3-  عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر.
4-  گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی
ب‌ـ شرایط اختصاصی
داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
1-  معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.
2-  داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تألیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و ...
تبصره‌ ـ تأیید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.
3- اجرا یا همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجری طرح
4-  تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب
5- داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.

 

 

Powered By VeehanSoft